null

Hair Weaves

 • 16" Human Hair Kinky Bulk Extensions (VF) 16" Human Hair Kinky Bulk Extensions (VF)

  16" Human Hair Kinky Bulk Extensions (VF)

  $58.95 $78.00

  Vivica Fox

  Compare Items
 • FS1B/99J FS1B/99J

  Jumbo Kanekalon Braid 45" Extension (VF)

  $8.95 $15.00

  Vivica Fox

  Compare Items
 • Sale
  Body Semi French Weaving 22" Extensions (WB)

  Body Semi French Weaving 22" Extensions (WB)

  $119.95 $49.95 $185.00

  Sepia

  Compare Items
 • Kinky Jamaican Marli Braid Extensions (VF) Kinky Jamaican Marli Braid Extensions (VF)

  Kinky Jamaican Marli Braid Extensions (VF)

  $11.95 $12.00

  Vivica Fox

  Compare Items
 • Sale
  Ice Straight Yaki Weaving Extensions- 2 pcs. (VF)

  Ice Straight Yaki Weaving Extensions- 2 pcs. (VF)

  $28.95 $5.80 $50.00

  Vivica Fox

  Compare Items